• Nov 11, 2019
  • 658

สพป.อบ.1 ทอดกฐินสามัคคี วัดสิงหาญ (บ้านกุดกั่ว) อำเภอดอนมดแดง

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  และรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  และผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป้นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชะานี เขต 1 ประจำปี 2562 ทอดถวาย ณ วัดสิงหาญ (บ้านกุดกั่ว) ตำบลดอนมดแดง อำเภอเมืองดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1