• Nov 15, 2019
  • 1,007

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพฟ.อุบลราชธานีเขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมปฎิบัติการ โดยร่วมทำกิจกรรม 5 ส ได้ แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดยจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม น่าดู น่าอยู่ และน่าทำงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น  ณ บริเวณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1