• Nov 25, 2019
  • 1,151

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.10 น. นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา พร้อม ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีกิจกรรมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ ร้องเพลงมาร์ชอุบล 1 เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามลำดับ ซึ่งปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1