• Nov 26, 2019
  • 1,134

คลัสเตอร์ 14 เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชธานี นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 14 ซึ่งประกอบด้วย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 , ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 , ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1-2 ,  ผอ.สพป.อำนาจเจริญ , ผอ.สพม.28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) , ผอ.สพม.29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) , ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาประจำจังหวัด , ผอ.ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด และ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพื่อนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1