• Jan 9, 2020
  • 542

พิธีรับสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต1 เป็นประธานในพิธีรับสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

จำนวน 3,823 ชุด ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1