• Jan 10, 2020
  • 425

การประชุมประสานแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่20 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ. สพป.อุบลราชธานีเขต1 ร่วมประชุมประสานงานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) รอบที่1 ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลรา่ชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1