• Jan 13, 2020
  • 850

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร้องเพลงมาร์ชอุบล 1 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันและการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) พร้อมพบปะบุคลากร เพื่อแจ้งภารกิจทุกคนได้รับทราบ เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามลำดับ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.10 น. ณ ลานนาคราช สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1