• Jan 20, 2020
  • 1,522

ผอ.สพร.ติดตามการพัฒนา รอง ผอ.สพท.

ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และ ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 12 ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ โดยมี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย ,นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1