• Jan 22, 2020
  • 386

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นพิเศษ

วันที่ 21 มกราคม 2562 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการรอบที่ 1 กรณีปกติ ตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และ นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคมร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1