• Jan 29, 2020
  • 790

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ (O-NET) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 มกราคม 2563 ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อบ.1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.1 ให้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1