Executive Mission
  • Mar 20, 2019 4:16:47 PM
  • 703

ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติในการเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง 2562

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 ของตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ หัดกล้า รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1.