• Feb 1, 2020
  • 289

รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กำกับติดตามการสอบ O-NET

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสนามสอบ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ เเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยของสนามทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET  ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1