Executive Mission
  • Mar 21, 2019 2:59:45 PM
  • 1,312

สพป.อบ.1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 12

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อบ.1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12 ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. แจ้งข่าวตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน พร้อมเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกอันเป็นมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม 2562.