• Mar 21, 2019
  • 1,191

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2562

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - ลานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1