• Mar 22, 2019
  • 881

ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่24 มีนาคม2562 เวลา 08.00-17.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์

 

ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่  สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่24 มีนาคม2562  เวลา 08.00-17.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1