• Mar 25, 2019
  • 2,246

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน 154 โรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน 154 โรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

คลิกเอกสารที่นี่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1