• May 30, 2020
  • 246

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซด์ www.bun1.go.th และ Page Face Book สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยมี นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต1 และ นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดูแลความเรียบร้อยในการรักษาระยะห่างในห้องสอบ คัดกรองบุคคลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ ตามมาตรการป้องการกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่าเคร่งครัด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1