• Jun 5, 2020
  • 482

ประชุมติดตาม และกลั่นกรองเอกสารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม และกลั่นกรองเอกสารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1