• Mar 25, 2019
  • 2,238

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)     

คลิกเอกสารที่นี่

​​​​​​​

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1