• Mar 25, 2019 11:28:05 AM
  • 2,037

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ประถมศึกษา  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  

  คลิกเอกสารที่นี่  

​​​​​​​