• Aug 6, 2020
  • 1,237

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔

วันพฤหัสบดีที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ มอบหมายให้นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นผู้แทนภาคส่วนการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ณ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1