• Aug 8, 2020
  • 810

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา) ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รับการตรวจราชการการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี(จังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ) และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยจากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา) 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1