• Apr 2, 2019
  • 789

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน

 วันอาทิตย์ที่  31  มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี    ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ร่วมพิธีถวาย                วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  และร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1