• Apr 2, 2019
  • 2,723

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562 วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562 วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1