• Apr 2, 2019
  • 751

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน และ รับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562

วันอังคารที่  2  เมษายน  2562  25622  เวลา  08.30 น. ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

นายอนุชา  กัลยา  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สพป.อุบลราชธานี เขต  1  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ    เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน และ

รับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1