• Apr 2, 2019
  • 2,671

ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดร ชาดก และวันอนุรักษ์ มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 ณ วัดสุปัฎนาราม วรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดร ชาดก และวันอนุรักษ์ มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 ณ วัดสุปัฎนาราม วรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1