• Apr 3, 2019
  • 853

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 3 เมษายน 256นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/ 2562 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1