• Dec 5, 2020
  • 142

คลัสเตอร์ 14 ประชุมการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. สู่การปฏิบัติ

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต  ๑ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1