• Dec 5, 2020
  • 167

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม 2563 เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ มอบหมายให้นายสุพงษ์ โอวาท และนายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1