• Dec 15, 2020
  • 156

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกลการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  เป็นประธานการประชุมทางไกล เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจที่สามารถสื่อสารข้อมูลให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต  ๑ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1