• Dec 19, 2020
  • 201

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการขับเคลื่อน “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (Cluster ๑๔)

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการขับเคลื่อน “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงด้านนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. สู่การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา และแนวทางการดำเนินงาน "โรงเรียนคุณภาพของชุมชน" ในการนี้ นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สังกัด สพป. ประธานคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.๒๙ กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ และศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมรับมอบนโยบายฯ เพื่อนำสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของเลขาธิการ สพฐ. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1