• Apr 9, 2019
  • 2,466

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พุทธศักราช2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก   ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

​​​​​​​

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1