Financial and Assets Administration Group
  • Apr 9, 2019 3:18:26 PM
  • 1,143

พิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร ที่9 เมษายน พุทธศักราช 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก   ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี