กลุ่มอำนวยการ
  • 25 เม.ย. 2019, 11:22:05
  • 316

สพป.อบ. 1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสุริยะ พุทธิผล  รอง ผอ.สพป. อบ.1 นำข้าราชการร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

วันที่  25 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี