กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 14 พ.ค. 2019, 14:47:41
  • 1,117

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562

คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ