กลุ่มอำนวยการ
  • 15 พ.ค. 2019, 11:10:06
  • 305

กลุ่มอำนวยการร่วมกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ วัดมณีวนาราม