• 24 พ.ค. 2019
  • 1,199

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "วารสารวิชาการ  สพฐ. ครั้งที่ 1/2562" ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอและแพร่ผลงานทางวิชาการ

 ให้ส่งผลงานทางกวิชาการโดยจัดทำเป็นบทความทางวิชาการ ตามรูปแบบองค์ประกอบและตัวอยางดังไฟล์

ความยาวไม่เกิน 15 หน้า  ในรูปแบบ PDF ผ่านทาง E-MAIL : kwp.obec@gmail.com  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562    

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1