กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • 27 มิ.ย. 2019, 16:52:20
  • 254

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

รายงานประจำปี พ.ศ.2561

นโยบายการบริหารงานบุคคล

1.งานวางแผนอัตรากำลัง

     -  แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

    - หลักเกณฑ์การย้ายและวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

   - หลักเกณฑ์การย้ายและวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

3.งานธุรการ