• 27 มิ.ย. 2019
  • 2,369

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

รายงานประจำปี พ.ศ.2561

นโยบายการบริหารงานบุคคล

1.งานวางแผนอัตรากำลัง

     -  แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

    - หลักเกณฑ์การย้ายและวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

   - หลักเกณฑ์การย้ายและวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

3.งานธุรการ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1