กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • 19 มี.ค. 2019, 14:44:17
  • 537

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 มีนาคม 2562

นายขวัญเรือน แสบงบาล รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนา            ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้ครอบคลุม  ภารกิจทั้ง 4 ด้าน ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1