โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:01:19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่24 มีนาคม2562 เวลา 08.00-17.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์

22 มี.ค. 2019, 14:06:26 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 56

 

ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่  สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่24 มีนาคม2562  เวลา 08.00-17.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์


ข่าวสารล่าสุด